Editoriál

Robert Špaček

Dvadsať rokov existencie časopisu vydávaného fakultou je dôvod na bilanciu. Počiatočné zakladateľské rozhodovanie zabralo dosť času, ale nakoniec v roku 1996 uzrelo svetlo sveta prvé číslo nultého ročníka, (nech si Umberto Eco tam hore so svojím Nultým číslom nemyslí…) ešte sme vyšli bez ISSN… V prvom editoriáli predseda redakčnej rady a v tom čase úradujúci prodekan pre vedu […]