Editoriál

Irena Dorotjaková

Súčasnú roztrieštenú dobu charakterizujú najmä chaos, preinformovanosť, rozkolísané hodnoty, tlak kapitálu, globalizácia, technické vplyvy, technologické vymoženosti, kvantita, pohyb, rýchlosť, stres, zážitkovosť a zábava. Pod vplyvom rôznych fenoménov sa rozpadol pôvodný obraz sveta, založený na ideáloch moderny a s ním aj poslanie architektúry, založené na pravde a morálke, spoločenskej vízii a angažovanosti, zmizol horizont, pocit poriadku. […]

Frekventovaná téma verejných priestorov naberá čoraz väčší význam. Kvalita týchto priestorov závisí od širokého spektra intervencií rôzneho rozsahu a významu. v súčasnosti sa často skloňuje pojem tzv. „temporary public spaces“ verejných priestorov ponúkajúcich rozmanitú škálu podnetov. Jedným z nich je aj frekventovanejšie využívanie pavilónu ako ich súčasti. v tejto súvislosti sa téma pavilónu stáva veľmi […]