Solárny faktor tvaru

Robert Špaček, Ján Legény, Peter Morgenstein, Roman Hajtmanek

ZHRNUTIE Článok sa zaoberá možnosťami energetickej hospodárnosti budov v nadväznosti na produkciu skleníkových plynov počas ich výstavby a používania. Zameriava diskusiu na možnosti, ktorými disponujú architekti pri hmotovom návrhu budov, a prehodnocuje pohľad na legislatívne používaný ukazovateľ: faktor tvaru budovy, vypočítaný ako pomer povrchu budovy k jej objemu. Argumentácia sa opiera o nezahrnutie schopnosti povrchu generovať solárnu energiu, ktorá […]