Domy potrebujú otrokov

Stanislav Števo

ZHRNUTIE Článok sa zaoberá energetickou stránkou moderných domov – bývania v kontexte celkového hodnotenia životného cyklu. Opisuje mnohé mylné predstavy energetického a ekologického hodnotenia budov, ktoré spolu s lacnými fosílnymi palivami – „energetickými otrokmi“ viedli k vzniku súčasného neudržateľného štandardu bývania. Na mnohých príkladoch demonštruje nezmyselnú špirálu plytvania, ktorú požiadavky našich domov roztáčajú.  Druhá časť článku sa venuje […]

ZHRNUTIE Samozrejmou charakteristikou architektonických návrhov súčasnosti by mala byť energetická úspornosť a sofistikovanosť. Takéto smerovanie z dlhodobého pohľadu vyžaduje i Európska únia. Na plnenie cieľov stratégie 20-20-20 pre rok 2020 však nebude postačovať architektonická rovina, bude nevyhnutné posunúť koncepciu energetickej úspornosti a certifikácie do urbanistického kontextu. Architektúra a urbanizmus nepochybne smerujú k zákonitému prerodu, ktorý bude pravdepodobne znamenať zmenu princípov […]