ZHRNUTIE Samozrejmou charakteristikou architektonických návrhov súčasnosti by mala byť energetická úspornosť a sofistikovanosť. Takéto smerovanie z dlhodobého pohľadu vyžaduje i Európska únia. Na plnenie cieľov stratégie 20-20-20 pre rok 2020 však nebude postačovať architektonická rovina, bude nevyhnutné posunúť koncepciu energetickej úspornosti a certifikácie do urbanistického kontextu. Architektúra a urbanizmus nepochybne smerujú k zákonitému prerodu, ktorý bude pravdepodobne znamenať zmenu princípov […]