ZHRNUTIE Príspevok sa zaoberá kreovaním stratégie navrhovania v dizajnérskom procese, medziodborovou komunikáciou, osobnými skúsenosťami a pedagogickou praxou. Významným, no nie jediným, výsledkom nášho bádania je predmet stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne určený 1. ročníku magisterského štúdia v študijnom programe dizajn na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeho medziodborové modulové prepojenie. K vzniku […]