ZHRNUTIE Čo chápeme pod pojmom historická zeleň? Historický vývoj záhradnej architektúry na území Slovenska je všeobecne prijímaný do začiatku 2. svetovej vojny, no  postoj k obdobiu medzi politickými prevratmi od roku 1948 do zmeny komunistického režimu v roku 1989 je rozpačitý, akoby sme sa zdráhali prijať fakt, že aj toto obdobie je súčasťou histórie vo všetkých […]