ZHRNUTIE Materializácia architektonického diela prebieha na základe istej formy zápisu – notácie autora. Tá funguje ako predloha pre jeho vytvorenie. Zároveň je proces zaznamenávania architektúry hlavným návrhovým prostriedkom. Vývoj poznania, technológií a procesov zobrazovania a výroby zásadne ovplyvňujú nielen to, akým spôsobom navrhujeme a staviame, ale aj to, čo navrhujeme, čo je výsledným objektom. S rozmachom digitálnych technológií a ich […]

Editoriál

Vladimír Šimkovič

Digitálna éra sa už dlhší čas presadzuje aj v našich podmienkach a postupne zasahuje čoraz širší okruh našich životov. Je ťažké odhadnúť jej smer, lebo objavením každej novej možnosti jej využitia sa rozširuje jej pôsobnosť do nových sfér. Rozširuje pôsobnosť nášho tela o predĺžené zmysly, prekračujúc tak fyzické obmedzenia tela do nových rozmerov. Vďaka novým […]

Architektúru možno definovať ako umenie skladať rôznorodé prvky a zosúladiť rôznorodé, často protichodné požiadavky do harmonického (priestorového) celku. Táto definícia architektúry patrí medzi moje obľúbené. Veľmi osobne vystihuje, s akým typom problému sa architekt stretáva a čo je jednou z jeho hlavných úloh. Rôznorodé prvky, či už je to individuálna požiadavka investora, typológia, alebo fyzikálne […]

Digitálna architektúra – populárny pojem Znie to moderne. Znie to čarovne. Vyzerá podmanivo, neskutočne. Často popiera zákony fyziky, statiku, zaužívanú estetiku. Ponúka možnosti, otvára dvere. Asi takto sa na prvý pohľad chápe digitálna architektúra. Nie je to oblasť architektúry, dizajnu či umenia, ktorá by mala za sebou bohatú históriu, vývoj či výskum. Len ťažko sa […]

ZHRNUTIE V súčasnosti mestá  intenzívne produkujú technológie a spätne  tieto technológie definujú ich  nekoherentnú rozptýlenú  povahu.  Nové technológie výrazným spôsobom ovplyvňujú fyzickú štruktúru miest a zároveň  vstupujú do procesov navrhovania.  Výrazom súčasných miest sú  decentralizované systémy, pohyb  a rýchle  zmeny.  Podľa Paula Dourisha priestor nemôže byť utváraný oddelene, ale  práve  technológie  sú tou jeho podstatnou súčasťou […]

V pamäti mi ostal výrok staršieho pána na jednej z pražských konferencií: „… architektúra je slušně řečeno děfka…“ Hoc sa o architektúre nahovorilo nemálo a pár pamätných vyjadrení dokonca dokázalo architektúru rozdeliť na medzníky, výrok toho pána z publika, ktorého siluetu tmavomodrého saka zdobili dlhé šediny, ma núti klásť si nekonečné otázky poslania, prezentácie, zmyslu […]

Digitálnu architektúru chápem ako experiment, akúsi hru tvarov vo virtuálnom priestore, ktorá nie je ničím obmedzená. Tento experiment je založený na virtuálnych dátach, rovniciach a algoritmoch, ktoré simulujú živé procesy. z tohto chaosu sa snaží architekt vytvoriť poriadok – dielo, ktoré by prezentovalo architektúru v jeho ponímaní. Digitálnu architektúru reprezentujú kresliace programy, modelovacie programy, BIM […]

Identifikácia, definovanie, hodnotenie a kritizovanie východiskových pojmov alebo princípov chaosu a hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, film) a následne v architektúre poskytne vstupnú platformu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho výskumu tvorby chaotických systémov v architektúre. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale najmä cenným materiálom s ukážkami […]