ZHRNUTIE V súčasnosti je na Slovensku zahájená úvodná fáza procesu transformácie sociálnych služieb, označovaná pojmom „deinštitucionalizácia“, ktorá je charakteristická zmenou systému poskytovania opatrovateľskej starostlivosti. Klienti z veľkokapacitných inštitúcií sa majú postupne presťahovať do novovytvorených obytných jednotiek. Cieľom tohto procesu je dosiahnutie inklúzie klientov do života spoločnosti,  ktorá vedie k väčšej samostatnosti, nezávislosti a osobnostnému rozvoju. Aby sa dal tento […]