ZHRNUTIE Neoddeliteľnou súčasťou každého prostredia bez rozdielu je farba, ktorá je zároveň aj prvou informáciou, ktorú človek zaznamenáva v novom prostredí. Človek má prirodzenú potrebu rozmanitej farebnosti okolia, zároveň je farebnosť prvá informácia, ktorú mu prostredie dáva, a tým umožňuje vnímanie rozmerov, jeho dimenzie a podmienok. Orientácia podľa farieb človeku pomáhala pred tisíckami rokov aj dnes, keď […]