ZHRNUTIE Architektúra diplomacie – zastupiteľský úrad je prostredím, kde sa občan cudzieho štátu má možnosť po prvý krát zoznámiť s inou krajinou, s iným štátom. Vníma inú kultúrnu vyspelosť a identitu iný civilizačný stupeň a charakter, oboznamuje sa s jednaním a mentalitou ľudí druhej krajiny. Architektúra diplomacie – zastupiteľské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska, sú menej prebádaným a preskúmaným […]

Medzivojnové obdobie dvadsiatych – tridsiatych rokov 20. storočia v Československu možno nazvať dobou poznačenou spomienkami na éru monarchie a súčasne presvietenou nadšením mladej demokracie nového štátu. Mladá krajina si hľadala svoje miesto na mape Európy nielen v politickom zmysle slova, ale vlastným architektonickým prejavom smerovala k rovnocennému začleneniu do diania moderného sveta. v období medzi […]