Autorka výstavy Ladislava Horňákova predstavila v Bratislave Zlínsku architektúru 1910 – 1960 pod silným názvom Fenomén Baťa. Tento zjav na svetovej spoločenskej scéne (ekonomickej a architektonickej špeciálne) neprestáva byť plný podnetov na skúmanie a pozorovanie zvláštnych súvislostí. Je rovnako fascinujúce sledovať a snažiť sa pochopiť vzťah spoločnosti v kríze a motivovaného jednotlivca, vďaka ktorému tento […]

Medzivojnové obdobie dvadsiatych – tridsiatych rokov 20. storočia v Československu možno nazvať dobou poznačenou spomienkami na éru monarchie a súčasne presvietenou nadšením mladej demokracie nového štátu. Mladá krajina si hľadala svoje miesto na mape Európy nielen v politickom zmysle slova, ale vlastným architektonickým prejavom smerovala k rovnocennému začleneniu do diania moderného sveta. v období medzi […]