ZHRNUTIE V druhej polovici osemdesiatych rokov sa Estónska architektúra a umelecká scéna  transformovali pod vplyvom nového radikálneho interdisciplinárneho zoskupenia nazvaného SkupinaT (Rühm T). Toto pomerne voľné zoskupenie tvorivých intelektuálov viedli traja mladí architekti: Raoul Kurvitz, Urmas Muru a Peeter Pere, ktorí denne pracovali na Estónskom priemyselnom projekte (Estonian Industrial Project). Toto najmenej nápadité miesto pre architektonické navrhovanie […]