Bratislavská urbanistická škola: Alexy – Kavan – Trnkus

Henrieta Moravčíková