ZHRNUTIE V súčasnosti mestá  intenzívne produkujú technológie a spätne  tieto technológie definujú ich  nekoherentnú rozptýlenú  povahu.  Nové technológie výrazným spôsobom ovplyvňujú fyzickú štruktúru miest a zároveň  vstupujú do procesov navrhovania.  Výrazom súčasných miest sú  decentralizované systémy, pohyb  a rýchle  zmeny.  Podľa Paula Dourisha priestor nemôže byť utváraný oddelene, ale  práve  technológie  sú tou jeho podstatnou súčasťou […]