ZHRNUTIE Príspevok uvádza aktuálne výsledky architektonického a reštaurátorského výskumu neologickej synagógy v Žiline, dielo svetoznámeho nemeckého architekta Petra Behrensa. Prebiehajúci výskum je súčasťou projektu konzervácie a obnovy, na ktorom  spolupracuje niekoľko špecialistov z oblasti  výskumu historického dedičstva z akademických inštitúcií (Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied a Katedra reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave) s občianskym združením […]