ZHRNUTIE Krátky opis etapy vývoja modernej školy urbanizmu uvádza prínos nezvyčajne tvorivej skupiny pedagógov v akomsi triumviráte: profesor Tibor Alexy, profesor Ján Kavan a profesor Filip Trnkus. Vytvorili podmienky, kde boli a aj sa vychovali nasledovatelia rozvoja samotného vedného odboru Urbanizmus, slobodnej urbanistickej tvorby, rekonštrukcie a komponovania mestotvorných priestorových štruktúr, kde sa úspešne súťažilo a participovalo prednáškami na […]