ZHRNUTIE Dejiny pamiatkovej starostlivosti sú poznačené kontinuálnou zmenou a vývojom názorov na metódy ochrany a obnovy architektonického dedičstva. Dôvody,  pre ktoré k týmto zmenám koncepčného prístupu prichádzalo je potrebné hľadať v neustálych premenách spoločensko-ekonomických vzťahov, vo vplyve ideológií a politiky, v kultúrnej úrovni spoločnosti, ale aj vo vedecko-technickom pokroku. Paradoxne – vysoká miera syntézy poznatkov […]

„Est modus in rebus, sunt certi denique fines quos ultra citraque nequit cinsistere rectum“ [1] (Quintus Horatius Flaccus: Satiry) Keď sa v roku 1989 otvorili štátne hranice, občania hlavného mesta Bratislavy nemo stáli v rakúskych prihraničných obciach pred vysvietenými výkladmi obchodov. Žiarivá komercia a usmiate tváre spotrebiteľov na reklamných paneloch boli prísľubom lepšej budúcnosti. Sivé […]