ZHRNUTIE Ergonómia je interdisciplinárny systémový vedný odbor, ktorý komplexne rieši interakciu človeka,  produktov a prostredia. Jej cieľom je optimalizovať psychofyzickú záťaž a zaistiť rozvoj osobnosti človeka. Dodržiavanie ergonomických princípov je neoddeliteľnou súčasťou dizajnérskeho navrhovania. Spoločným cieľom ergonómie a produktového dizajnu je humanizácia výrobkov a ich prispôsobovanie fyziologickým a psychologickým možnostiam človeka, s cieľom dosiahnutia čo najvyššej efektivity […]