ZHRNUTIE Hlavným cieľom článku je priblížiť proces návrhu štúdie parku na mieste bývalého areálu cykloštadióna. Prvá kapitola sa zaoberá širšími vzťahmi. Je tu spomenutá história bývalého objektu, funkčné využitie okolitých plôch, napojenie a dostupnosť. Celé záujmové územie a teda aj samotný areál je veľmi dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou (MHD), niekoľkými linkami autobusov, električiek aj trolejbusov. […]