ZHRNUTIE Dnešná spoločnosť si už začína naplno uvedomovať nevyhnutnosť úsilia príklonu k princípom udržateľnosti. Aj napriek tomu, že súčasné vedecko-technické poznatky nám v súčasnosti umožňujú v mnohých oblastiach udržateľnosť reálne dosiahnuť, váhame a držíme sa starých prekonaných princípov. Výnimkou nie je ani oblasť architektúry a urbanizmu. Architektúra a urbanizmus sa stále často vnímajú ako umelecko-remeselné disciplíny, pomaly implementujúce vedecko-technické poznatky. […]