ZHRNUTIE V súčasnosti je veľký záujem o trvaloudržateľný prístup k architektúre, implementovaný do stavebných konštrukcií, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, minimalizujú ekologickú stopu budov a poskytujú optimálne podmienky na pohodlie obyvateľov. Požiadavky na trvaloudržateľné stavby vytvárajú pre architektov a stavebné spoločnosti nové výzvy týkajúce sa navrhovania stavebných konštrukcií, a tým stimulujú výskum smerom k […]