Editoriál

Bohumil Kováč

Možno tento editoriál zdanlivo nesúvisí s našim vedeckým časopisom, ale celkom iste súvisí s našou praxou s urbanizmom, s architektúrou v kontexte fungovania našej spoločnosti, a zrejme aj s našou architektonickou obcou a úlohami, ktoré by sa mala snažiť  v spoločnosti osvetľovať a nabádať ich profesionálne a dobre riešiť.  A to sa dotýka nás všetkých, ba aj študentov. Z tohto titulu som si dovolil predostrieť nasledujúcu […]

Avízo o tejto knihe som dostal od kolegu urbanistu v súvislosti s priebehom a najmä výsledkom verejného prerokovania urbanistickej štúdie pre Petržalku. No po poriadku. Edward Glaeser (1967), profesor na Harvardovej univerzite, je urbánny ekonóm-empirik a ponúka nám pohľad na mesto svojou racionálnou optikou. Mestá, v ktorých dnes žije viac ako polovica obyvateľov planéty, považuje […]

ZHRNUTIE Pojem verejný priestor a jeho problematika sa stáva medziodborovou otázkou a vecou verejnou. Rôzni aktéri vo verejnom priestore majú aj rôzne očakávania. Téma má svoj historický vývoj a interdisciplinárny prierez. Nesporné sú urbanistické súvislosti problematiky. Aké je historické, súčasné a aká je perspektíva postavenia profesie architekta v problematike riešenia verejných priestorov? Problémom sa ukazuje aj legislatívne definovanie […]

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna. Pre zobrazenie celého článku v slovenčine kliknite na .pdf vpravo dole.

Editoriál

Bohumil Kováč

Naša fakulta v uplynulých dňoch ukončila prípravu na nastávajúcu komplexnú akreditáciu. Istým pevným pilierom v hľadaní odpovede na otázku ako ďalej, je skutočnosť, že naše študijné programy v odbore Architektúra a urbanizmus sú nostrifikované Európskou úniou. Toto bolo veľmi dôležité východisko aj pri diskusii o obsahu štúdia. Bakalársky stupeň je relatívne stabilizovaný, istý pohyb bude […]

Editoriál

Bohumil Kováč

V období od vydania posledného čísla sa udialo v oblasti architektúry niekoľko zaujímavých vecí. Takmer po trojročnom mlčaní nové vedenie Magistrátu Bratislavy oživilo myšlienku výstavby električkovej trate do Petržalky. Výstavba však znova otvorila otázku Starého mosta. Projektová spoločnosť, ktorá v roku 2008 vyhrala tender na projekt koľajovej trate zo Štúrovej ulice na koniec Petržalky, v […]