ZHRNUTIE Múzejné koncepty chápeme ako nerealizované vízie múzea alebo zrealizované múzeá, ktoré priniesli mimoriadne myšlienky ovplyvňujúce smerovanie múzejnej architektúry. Múzejné koncepty sprevádzajú múzeum od jeho vzniku, resp. objavujú sa ešte skôr, kedy o múzeu neuvažujeme ako o vyprofilovanom samostatnom type inštitúcie a objektu a kedy riešili parciálne problémy smerujúce ku vzniku múzea. Prvé koncepty múzea od Ch. […]